Terapia Maria Poloczek Psycholog Katowice

Terapia indywidualna

 

Metoda terapii

line

Najbliższy mi nurt terapii - psychoterapia Gestalt - wywodzi się z tradycji humanistycznej. Stąd jej głównym założeniem jest wiara w ludzki potencjał i dążenie do rozwoju a celem wzrost odpowiedzialności za siebie i swoje życie.

Jak działa terapia ?

line

Człowiek posiada zdolność do przezwyciężania napotykanych trudności. Jeżeli nasze dotychczasowe sposoby radzenia sobie okazały się tym razem niewystarczające, to poszerzenie świadomości, lepsze poznanie i zrozumienie siebie mogą być kluczem do zmiany. Pozwalają odkryć w sobie potencjał i nieznane dotąd możliwości radzenia sobie z problemami.

Jak wygląda psychoterapia ?

line

Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzają 2-3 spotkania konsultacyjne. Podczas pierwszych wizyt określamy problem, wytyczamy kierunek, cel i metody naszej pracy.
Do Ciebie będzie należeć decyzja czy zechcesz rozpocząć terapię.

Kiedy warto z niej skorzystać ?

line

Psychoterapia jest skutecznym sposobem leczenia różnego rodzaju dolegliwości m.in.:
- depresyjnych
- lękowych i nerwicowych
- zaburzeń osobowości
- zaburzeń odżywiania
- zaburzeń psychosomatycznych
- zaburzeń stresu pourazowego
Psychoterapia jest także metodą wsparcia i poszukiwania rozwiązań w sytuacjach kryzysowych:
- kryzysów życiowych (śmierć bliskiej osoby, rozwód)
- problemów w relacjach
- przewlekłego stresu

Psychoterapia może także stanowić drogę rozwoju osobistego
- pozwala lepiej zrozumieć siebie
- wzmocnić poczucie własnej wartości
- rozwinąć swój potencjał

Skontaktuj się - razem ustalimy termin konsultacji

Cena - 100 zł/50 min
Zadzwoń - umów się na konsultację

513 056 590