Trwają zapisy do grupy terapeutycznej.

Planowany termin rozpoczęcia grupy to maj/czerwiec 2017

Spotkania grupowe odbywają się raz w tygodniu i trwają 3 godziny (2 sesje z 15 minutową przerwą)

Grupa pracuje przez 6 miesięcy (23 sesje)

Sesje odbywają się o stałej porze, w tym samym dniu tygodnia.

Grupa prowadzona jest przez dwie terapeutki i liczy 8-10 osób.

Koszt spotkania – 80 zł

Grupę prowadzić będą terapeutki: Maria Poloczek i Elżbieta Schabowska.

Zapisy: Maria Poloczek 513 056 590, Elżbieta Schabowska 505 589 998.

Przed przystąpieniem do grupy zapraszamy na bezpłatną, indywidualną konsultację.

Czym jest psychoterapia grupowa?

Psychoterapia grupowa jest taką formą pomocy w której czynnikiem leczącym są, poza relacją terapeutyczną, relacje interpersonalne pomiędzy członkami grupy.

Bycie w grupie pozwala na przyjrzenie się sobie i swoim emocjom w szerszej perspektywie. Dzielenie się swoim doświadczeniem, a także korzystanie z doświadczenia innych uczestników. Osoby w grupie, pracując ze sobą regularnie i przez dłuższy czas, budują relację zaufania i współpracy. Grupa pozwala spojrzeć na swoje problemy razem z problemami pozostałych jej członków, doświadczyć empatii, poczucia wspólnoty.

To sprawia, że grupa stanowi duży potencjał terapeutyczny. Rezultaty terapii grupowej są porównywalne z terapią indywidualną.

Jakie są zasady psychoterapii grupowej?

Zasady są ważną częścią każdej grupy, dają poczucie bezpieczeństwa. Do najważniejszych i bezwzględnych zasad należy zasada dyskrecji. Osoby z grupy są zobowiązane do zachowania tajemnicy. Skład grupy terapeutycznej jest też dobierany w taki sposób aby uczestnicy nie znali się wcześniej. Uczestnictwo w psychoterapii grupowej poprzedza indywidualna konsultacja z terapeutami prowadzącymi grupę.

Dla kogo wskazana jest psychoterapia grupowa?

Psychoterapia grupowa jest polecana osobom z bardzo rożnymi problemami. Badania pokazują, że psychoterapia grupowa jest równie skuteczna co indywidualna.

Z pewnością psychoterapia grupowa jest dobrym wyborem dla osób, które cierpią z powodu niesatysfakcjonujących związków z innymi. Doświadczenie bycia w grupie daje wówczas możliwość pracy nad relacjami interpersonalnymi w żywym doświadczeniu. Rozpoznawania na bieżąco swoich sposobów nawiązywania relacji i poszukiwania nowych, bardziej satysfakcjonujących.

Także osoby, które nie wiążą swoich trudności bezpośrednio z relacjami z innymi, a przeżywają depresję, lęki, obniżone poczucie własnej wartości, brak poczucia sensu i satysfakcji, skorzystają na udziale w grupie psychoterapeutycznej.

Podsumowując – udział w grupie warto polecić wszystkim którzy:

  • cierpią z powodu zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych
  • doświadczają poczucia izolacji, osamotnienia, nieśmiałości
  • doświadczają kryzysu życiowego, przeżywają brak satysfakcji, poczucia sensu
  • mają trudności z nawiązywaniem utrzymywaniem satysfakcjonujących związków z innymi, mają problemy w relacjach z bliskimi
  • przeżywają obniżone poczucia własnej wartości